ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERENIGING

 

Rechtsnaam:  Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Naam:  Vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Helmond e.o.

Statutair zetel: Helmond

Datum oprichting: 8-12-2013

KvK. Nummer: 59737840

RSIN: 853624690

Bank: NL52 RABO 0152 2349 93

T.n.v.: Ver. Vrijwillige Verkeersregelaars

          Het post- of bezoekadres: Gheynspark 6, 5706 VE Helmond

          Het beloningsbeleid: Onze vrijwilligers krijgen alleen hun eventueel gemaakte onkosten vergoed die nodig zijn om de activiteit te kunnen verrichten en als deze niet door de opdrachtgevende vereniging wordt vergoed.

          Een financiële verantwoording: we hebben een bankrekening bij de Rabobank om onze financiële zaken te regelen en bij te houden. Omdat we in ons eerste (opstartjaar) bezig zijn is er nog geen jaarrekening of balans aanwezig.Deze is altijd in te zien. (internetrekening met telebankieren).