ACTIVITEITEN

 

SBI-code: 5221 - Dienstverlening voor vervoer over land

Het inzetten van verkeersregelaars ten behoeve van de verkeersveiligheid en het

zorgen voor een veilige verkeersdoorstroming. Het aangeven van omleidingen en

aanwijzingen bij evenementen, festiviteiten, braderieën, jaarmarkten, optochten en

dergelijke en het begeleiden (eventueel met motor/auto) van mobiele evenementen

zoals truckrun's, wielerrondes, loop- en wandelevenementen. Intern opleiden van

verkeersregelaars, contacten onderhouden met gemeente, politie en doelgroep.